slide
slide
slide
slide

Profil spoločnosti FOTON, s.r.o.

Firma Foton, s.r.o. sídli v Považskej Teplej a bola založená v roku 2007, ale jej história siaha až do roku 1998, pretože svojou činnosťou nadväzuje na činnosť firmy K-plastic.

Firma foton, s.r.o. v roku 2007 zlúčila a v súčasnosti zastrešuje nasledujúce činnosti:

  • Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava
  • Obchod a sprostredkovanie v oblasti strojárenskej výroby
  • Pohostinská činnosť

V súčasnosti firma FOTON, s.r.o. svoju činnosť prioritne zameriava na kamiónovú autodopravu.

Naším poslaním je čo najspoľahlivejšie poskytovanie prepravných služieb pomocou aktívnej komunikácie so zákazníkmi. Za základ podnikovej filozofie považujeme dôveru a dlhodobú spoluprácu so zákazníkmi.

Spoločnosť disponuje kvalitným vozovým parkom značiek Mercedes-Benz a Volvo. Neustále dochádza k obnove a rozširovaniu vozového parku. Vozidlá sú vybavené modernými telekomunikačnými zariadeniami.

 

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy

© Foton Group 2019
hore