slide
slide
slide
slide

Kontakty

Firma:

Foton, s.r.o.
Považská Teplá 158
017 05 Považská Bystrica 5
IČO: 368 154 46
DIČ: SK2022 4267 25

Konateľ:

Ing. Jaroslav Križan
tel. č.: +421 905 602 811
fax: +421 42 43 81 336
e-mail: transport@fotongroup.sk
DIČ: SK2022 4267 25

Ďalšie kontakty:

informácie
info@fotongroup.sk
vnútroštátna a medzinárodná nákladná doprava a oblasť strojárskej výroby
transport@fotongroup.sk

Hostinec Manín:

Považská Teplá č. 12
tel. č.: 042/ 438 14 98

© Foton Group 2019
hore